DUYURULAR

  Değerli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğrencileri,

  Sizleri, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle, 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 19. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi'ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yılki kongremizin ana teması, "21. Yüzyıl Becerileri: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Güncel İhtiyaçlar - Yenilikçi Yaklaşımlar" olarak belirlenmiştir.

  Günümüzde, toplumların ve bireylerin karşılaştığı zorluklar, ruh sağlığı profesyonellerinden sürekli adaptasyon ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerini talep etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler, sosyal dinamiklerin ve bireysel ihtiyaçların dönüşümünü tetiklemekte, bu durum da bizleri yeni ve etkili müdahale stratejileri geliştirmeye yönlendirmektedir. Kongremiz, bu yeni ihtiyaçları ele alacak ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi süreçlerine yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

  Kongremiz, okul psikolojik danışmanlığından kariyer ve aile danışmanlığına, klinik ve rehabilitasyon uygulamalarından zorlayıcı yaşam olaylarına yönelik psikolojik destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede alt alanları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, psikolojik danışman eğitimi, çok kültürlü danışmanlık, sosyal adalet, teknoloji kullanımı, işbirliği ve liderlik gibi temel konular üzerinde durulacaktır.

  Bu kongre, alanında uzman konuşmacıları, yenilikçi çalıştayları ve etkileşimli panel tartışmaları ile katılımcılarına eşsiz bir öğrenme ve ağ kurma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Alanının öncüleri ile tanışma, en yeni araştırmaları keşfetme ve mesleki pratiğinizi ilerletme şansını kaçırmayın.
  Kongremize, gelecek olan değerli bilim insanlarının, uygulayıcıların ve öğrencilerin katkıları, bu alandaki bilgi birikimini zenginleştirecek ve gelecek nesil psikolojik danışmanların yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Bildiri özetleri ve tam metinler, kongre sonrasında kongre web sitesinde yayımlanacak ve seçilen çalışmalar hakemli dergilerde yer alma şansı bulacaktır.

  Siz değerli meslektaş adaylarımızı, İstanbul’un tarihi ve kültürel güzellikleri arasında, bu önemli bilimsel etkinliğe katılmaya ve mesleki bilgi ve becerilerinizi genişletmeye davet ediyoruz. Kongremiz, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda meslektaşlarınızla tanışıp yeni iş birlikleri kurma imkanı da sunacaktır.
  Buluşmamızda, ruh sağlığı alanındaki en son gelişmeleri birlikte keşfetmek üzere sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
  Saygılarımızla.
   

  Prof. Dr. Metin PİŞKİN                              Prof. Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU                                  Kaan BİLGİÇ
  Kongre Eş Başkanı                                            Kongre Eş Başkanı                                                 Kongre Eş Başkanı
  Türk PDR Derneği                                        İZÜ  RPD Anabilim Dalı Başkanı                         PDOK Temsil Heyeti Başkanı
  Genel Başkan Vekili                    
   

  Önemli Tarihler

  Kongre Afişi